Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ostrzeżenie przed ofertami
Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych”
produktów spożywczych
30.03.2020 więcej
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów
piekarniczych
30.03.2020 więcej
Definicja przypadku
Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi
nowym koronawirusem SARS-CoV-2
25.03.2020 więcej
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma
możliwości odmowy wykonania testów
25.03.2020 więcej
Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie?
Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie?
20.03.2020 więcej
Q&A dotyczące żywności i koronawirusa
Q&A dotyczące żywności i koronawirusa
19.03.2020 więcej
Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl
Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl
19.03.2020 więcej
#zadzwońdoseniora
#zadzwońdoseniora
19.03.2020 więcej
Polecenie nr 20/2020 Wojewody Śląskiego
Polecenie nr 20/2020 Wojewody Śląskiego, dotyczące obowiązku
informacyjnego.
13.03.2020 więcej
Polecenie nr 19/2020 Wojewody Śląskiego
Polecenie nr 19/2020 Wojewody Śląskiego, dotyczące zapewnienia
pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-1
13.03.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się