2017-01-27

Rejestry

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie prowadzi następujace rejestry:

1. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

2. Rejestr zamówień publicznych.

3. Rejestr zarządzeń wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Częstochowie.

4. Rejest Zarządzeń Wewnętrznych wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

 

Ponadto archiwum mieszczące się w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie prowadzi archiwizację zgodnie z obowiązującą Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Powiatowej Stacji Sanitrano-Epidemiologicznej w Częstochowie.