2016-10-25

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komunikat dotyczący zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów

w PSSE w Częstochowie

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie § 8 ust. 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020, poz.433), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie od dn. 19 marca 2020 r. do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.

Sytuacja ta podyktowana jest bezpieczeństwem zdrowotnym Państwa oraz pracowników PSSE w Częstochowie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Kontakt z PSSE w Częstochowie będzie możliwy jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz poczty tradycyjnej.

Kontakt osobisty z naszymi pracownikami możliwy będzie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dziękujemy za wyrozumiałość.


 

dr n. med. Dariusz Nowicki
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie

 

_____________________________________________________________________________

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie

odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy

 od 7:30 do 15:05

oraz całodobowo za pomocą platformy ePUAP.

 

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się