2016-10-25

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komunikat dotyczący bezpośredniej obsługi interesantów

w PSSE w Częstochowie

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz.491), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie od dn. 11 maja 2020 r. częściowo wznawia bezpośrednią obsługę interesantów, dotyczącą badań laboratoryjnych.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów dotycząca przyjmowania próbek do badań odbywać się będzie w godzinach 8:00 – 11:00:

  • w poniedziałki, wtorki i środy próbki do badań w kierunku Salmonella i Shigella
  • w czwartki i piątki biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji
  • w poniedziałki i wtorki próbki wody, żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków
  • w piątki próbki wody w kierunku Legionella

 

Wydawanie pojemników na próbki będzie się odbywało od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 12:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:

  • badania wody – tel. 34 344 99 03
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – tel. 34 344 99 04
  • badania żywności – tel.  34 344 99 14

 

Faktury za badania oraz sprawozdania z badań wysyłane będą wyłącznie drogą elektroniczną, do odwołania.

 

Kasa będzie czynna w godzinach 8:00 – 12:00.

 

Jednocześnie będzie obsługiwanych maksymalnie 2 interesantów.
Kontakt osobisty z naszymi pracownikami, w celach innych niż badania laboratoryjne, nadal możliwy będzie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Przypominamy, że wejście na teren PSSE możliwe będzie wyłącznie w maseczce ochronnej. Dodatkowo konieczne będzie użycie ochronnych rękawiczek lub dezynfekcja rąk po wejściu do budynku.

 

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dziękujemy za wyrozumiałość. 

dr n. med. Dariusz Nowicki
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie

 

_____________________________________________________________________________

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie

odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy

 od 7:30 do 15:05

oraz całodobowo za pomocą platformy ePUAP.

 

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się