2016-10-26

Wiadomości ogólne o Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie jest podmiotem leczniczym, podejmującym działania w zakresie medycyny zachowawczej i zapobiegawczej.

 

Naszym celem jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego częstochowskiego. Działamy na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412).

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie realizując swoje statutowe zadania  przeprowadza czynności kontrolne, wykonuje badania i pomiary środowiskowe, analizy laboratoryjne, prowadzi działalność przeciwepidemiczną oraz inicjuje i organizuje działalność z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.

 

Celem naszej pracy jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.  Zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz nadzorowanie warunków higieny środowiska. Pod nadzorem Stacji są również warunki pracy, procesy nauczania i wychowania , wypoczynku i rekreacji. Nadzór prowadzony jest także w zakresie produkcji, magazynowania i sprzedaży żywności, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,  jak również  warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach ochrony zdrowia i obiektach użyteczności publicznej.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, obejmuje swoim działaniem miasto Częstochowę (230123 mieszkańców) oraz powiaty ziemskie z miastami Blachownią, Koniecpolem oraz 16 gminami: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza (135760 mieszkańców. Łącznie nadzorem objętych jest 365883 mieszkańców. Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie  znajduje się 7080 obiektów.