2017-01-26

Majątek Powiatowej Stacji-Sanitarno Epidemiologicznej w Częstochowie

Wartość księgowa netto majątku trwałego

na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10 943 391,81 zł.