2017-01-26

Majątek Powiatowej Stacji-Sanitarno Epidemiologicznej w Częstochowie

Wartość księgowa netto majątku trwałego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 11 660 700,98 zł.