2016-10-25

Dane teleadresowe

                 

 

 

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

p.o. Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Lucyna Gajewska

tel.: 34 344-99-72

pok. 504

 

SEKCJA EPIDEMIOLOGII

Kierownik Sekcji

mgr Lucyna Gajewska

tel.: 34 344-99-70, 34 344-99-73

e-mail: ep@psse.czest.pl

pok. 504

 

Sekcja Epidemiologii – punkt szczepień

tel: 34 344-99-73

e-mail: ep-szczepienia@psse.czest.pl

pok. 505

 

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Kierownik Sekcji

mgr Anna Nita

tel.: 34 344-99-46, 34 344-99-51

e-mail: hzzipu@psse.czest.pl

pok. 303

 

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

Kierownik Sekcji

mgr Joanna Nitecka

tel.: 34 344-99-56 (nadzór nad jakością wody)

tel.: 34 344-99-57 – 60 (obiekty użyteczności publicznej)

e-mail: hkis@psse.czest.pl

pok. 405a

 

SEKCJA HIGIENY PRACY

Kierownik Sekcji

mgr Dorota Jasiak

tel.: 34 344-99-76, 34 344-99-79

e-mail: hp@psse.czest.pl

pok. 510

 

SEKCJA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

Kierownik Sekcji

mgr inż. Jerzy Cieśla

tel.: 34 344-99-67, 34 344-99-68

e-mail: nz@psse.czest.pl

pok. 411

 

SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Kierownik Sekcji

mgr Jolanta Szeliga

tel.: 34 344-99-54, 34 344-99-29

e-mail: hdm@psse.czest.pl

pok. 314

 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Krzysztof Krzemiński

tel.: 34 344-99-13

e-mail: lab-kier@psse.czest.pl

pok. 113

 

SEKCJA BADAŃ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ

Kierownik Sekcji

mgr Jadwiga Kędzia

tel.: 34 344-99-38; 34 344-99-39

e-mail: l-bakt@psse.czest.pl

pok .221

 

SEKCJA BADAŃ ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Kierownik Sekcji

mgr Dorota Bajek

tel.: 34 344-99-14

e-mail: l-hzzipu@psse.czest.pl

pok.115

 

SEKCJA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Kierownik Sekcji

mgr Krzysztof Krzemiński

tel.: 34 344-99-13

e-mail: l-hkis@psse.czest.pl

pok. 129

 

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA

Kierownik Sekcji

Michał Esmund

tel.: 34 344-99-31, 34 344-99-30

e-mail: sat@psse.czest.pl

pok. 209a

 

SEKCJA EKONOMICZNA

Główna Księgowa

mgr Anita Kasprzyk

tel.: 34 344-99-64

e-mail: gk@psse.czest.pl

pok. 410

 

Sekcja Ekonomiczna

tel.: 34 344-99-62

e-mail: se@psse.czest.pl

pok. 409

 

Kasa

Od poniedziałku do piątku, w godz. 7:45 – 13:00

Nr konta bankowego: 26 1010 1212 0055 5522 3100 0000

pok. 4/2 - parter

 

SEKCJA ORGANIZACJI I KADR

Kierownik Sekcji

mgr Jolanta Zielińska

tel.: 34 344-99-32, 34-344-99-28

e-mail oik-kier@psse.czest.pl

pok. 211 a

 

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Kierownik Sekcji

mgr Edyta Kapelka

tel.: 34 344-99-44, 34 344-99-81

e-mail: oz@psse.czest.pl

pok. 302