2016-10-25

Dane teleadresowe

W trosce o Państwa zdrowie, uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, o nieprzychodzenie
do naszej siedziby oraz załatwianie spraw telefonicznie lub poprzez e-mail.
 
 
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE
ul. Jasnogórska 15a
42-200 Częstochowa

 

tel.: 34 344-99-00, 34 344-99-01

fax: 34 362-72-10
e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl
adres skrytki na platformie ePUAP: /psseczestochowa/skrytka
 

Telefon alarmowy, na który należy dzwonić w sytuacjach wymagających interwencji w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

661-868-810

577-818-388

 

 

Inspektor Ochrony Danych

tel. 34 344-99-32

e-mail: iod@psse.czest.pl

 

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

p.o. Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Anna Nita

tel.: 34 344-99-51

pok. 504

 

SEKCJA EPIDEMIOLOGII

Kierownik Sekcji

mgr Katarzyna Gałka

tel.: 34 344-99-70, 34 344-99-73

e-mail: ep@psse.czest.pl

pok. 504

 

Sekcja Epidemiologii – punkt szczepień

tel: 34 344-99-73

e-mail: ep-szczepienia@psse.czest.pl

pok. 505

 

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Kierownik Sekcji

mgr Anna Nita

tel.: 34 344-99-46, 34 344-99-51

e-mail: hzzipu@psse.czest.pl

pok. 303

 

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

Kierownik Sekcji

mgr Joanna Nitecka

tel.: 34 344-99-56 (nadzór nad jakością wody)

tel.: 34 344-99-57 – 60 (obiekty użyteczności publicznej)

e-mail: hkis@psse.czest.pl

pok. 405a

 

SEKCJA HIGIENY PRACY

Kierownik Sekcji

mgr Dorota Jasiak

tel.: 34 344-99-76, 34 344-99-79

e-mail: hp@psse.czest.pl

pok. 510

 

SEKCJA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

Kierownik Sekcji

mgr inż. Jerzy Cieśla

tel.: 34 344-99-67, 34 344-99-68

e-mail: nz@psse.czest.pl

pok. 411

 

SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Kierownik Sekcji

mgr Wioletta Wewiór

tel.: 34 344-99-54, 34 344-99-29

e-mail: hdm@psse.czest.pl

pok. 314

 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Krzysztof Krzemiński

tel.: 34 344-99-13

e-mail: lab-kier@psse.czest.pl

pok. 113

 

SEKCJA BADAŃ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ

Kierownik Sekcji

mgr Jadwiga Kędzia

tel.: 34 344-99-38; 34 344-99-39

e-mail: l-bakt@psse.czest.pl

pok .221

 

SEKCJA BADAŃ ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Kierownik Sekcji

mgr Dorota Bajek

tel.: 34 344-99-14

e-mail: l-hzzipu@psse.czest.pl

pok.115

 

SEKCJA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Kierownik Sekcji

mgr Agnieszka Bik-Raj

tel.: 34 344-99-13

e-mail: l-hkis@psse.czest.pl

pok. 129

 

ODDZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

Kierownik Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego

Michał Esmund

tel.: 34 344-99-30

pok. 209a

 

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZA

Kierownik Sekcji

mgr inż. Marzena Sabat

tel.: 34 344-99-31

e-mail: sat@psse.czest.pl

pok. 209

 

SEKCJA EKONOMICZNA

Główna Księgowa

mgr Anita Kasprzyk

tel.: 34 344-99-64

e-mail: gk@psse.czest.pl

pok. 410

 

Sekcja Ekonomiczna

tel.: 34 344-99-62

e-mail: se@psse.czest.pl

pok. 409

 

Kasa

Od poniedziałku do piątku, w godz. 7:45 – 13:00

Nr konta bankowego: 26 1010 1212 0055 5522 3100 0000

pok. 4/2 - parter

 

SEKCJA ORGANIZACJI I KADR

Kierownik Sekcji

mgr Jolanta Zielińska

tel.: 34 344-99-32, 34-344-99-28

e-mail oik-kier@psse.czest.pl

pok. 211 a

 

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Kierownik Sekcji

mgr Edyta Kapelka

tel.: 34 344-99-44, 34 344-99-81

e-mail: oz@psse.czest.pl

pok. 302

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się