2017-01-27

Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie

 

Do elementów strony BIP należą:

 

1. Nagłówek strony– po prawej stronie umieszczona została wyszukiwarka za pomocą, której w prosty sposób można wyszukać określone informacje. W pole „wpisz szukaną frazę” należy wpisać szukany tekst/hasło a następnie nacisnąć „szukaj” lub enter. Wyświetlona zostanie lista artykułów i dokumentów zawierających wyszukiwaną frazę.

 

2. Lewe menu użytkownika, które jest podzielone na działy:

 • O nas– informacje na temat kierownictwa, struktury organizacyjnej, statusie prawnym, majątku, budżecie i zadaniach.
 • Prawo i prace legislacyjne– ustawa na podstawie, której działa inspekcja sanitarna
 • Zamówienia publiczne– plan zamówień publicznych, wykaz zamówień publicznych
 • Praca– oferty pracy, staże i praktyki
 • Kontrola– schemat procedury kontroli
 • Przyjmowanie i załatwianie spraw– informacja o dniach i godzinach przyjmowania petentów
 • Informacja publiczna do ponownego wykorzystania-  regulacje dotyczące informacji publicznej do ponownego wykorzystania wraz z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji.
 • Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP - zasady udostępniania informacji wraz z wnioskiem.
 • Rejestry, ewidencje, archiwa– informacja o prowadzonych rejestrach
 • Instrukcja obsługi
 • Linki
 • Kontakt– dane teleadresowe  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Częstochowie oraz poszczególnych sekcji.

 

3. Po wejściu na interesujący nas dział widoczna jest data utworzenia informacji a ponadto:

 • metadane (informacja o osobie, czasie wytworzenia/udostępniania informacji),
 • wersjonowanie(rejestr zmian informacji),
 • drukuj(służy do wygenerowania strony w stylu przyjaznym dla drukarek),
 • PDF (umożliwia wygenerowanie wiadomości ze strony do pliku w formacie PDF)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się