2017-02-01

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

 

Regulacje dotyczące informacji publicznej do ponownego wykorzystania zawarte są w  Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.