Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl
Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl
19.03.2020 więcej
#zadzwońdoseniora
#zadzwońdoseniora
19.03.2020 więcej
Polecenie nr 20/2020 Wojewody Śląskiego
Polecenie nr 20/2020 Wojewody Śląskiego, dotyczące obowiązku
informacyjnego.
13.03.2020 więcej
Polecenie nr 19/2020 Wojewody Śląskiego
Polecenie nr 19/2020 Wojewody Śląskiego, dotyczące zapewnienia
pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-1
13.03.2020 więcej
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
13.03.2020 więcej
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego
13.03.2020 więcej
Zalecenia GIS dotyczące odwiedzin i wizyt
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące odwiedzin
osób bliskich i wizyt przedstawicieli handlowych oraz medycznych
w szpitalach.
13.03.2020 więcej
Jak skutecznie dezynfekować ręce
Jak skutecznie dezynfekować ręce
13.03.2020 więcej
Informacja dla osób powracających z krajów dotkniętych epidemią
Informacja dla osób powracających z Chin, z północnych
Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych
epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2
11.03.2020 więcej
Zasady postępowania w podróży lotniczej
Zasady postępowania w podróży lotniczej oraz w portach
lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski
nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)
11.03.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się